Το πιο παραμελημένο κομμάτι του παιχνιδιού αλλά ταυτόχρονα ίσως και το πιο σημαντικό είναι οι μπαλιές δεύτερης ευκαιρίας (spares). Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα για την σημαντικότητα τους, και την τεχνική για να έχεις υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Ο όμιλος της Brunswick θέλοντας να βοηθήσει τους αθλητές που παίρνουν σοβαρά το παιχνίδι, ανανεώνει τον εξοπλισμό με μπάλες που βοηθούν κάθε αθλητή, σε όλες τις συνθήκες λαδώματος να πετυχαίνουν τους στόχους τους!

Διαθέσιμες απο 15/4/2021

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search